Muziekvereniging St. Hubertus / Hubertus – Almere  vindt de privacy van haar leden, oud-leden, dirigenten, docenten, donateurs en andere belangstellenden erg belangrijk en werkt daarom graag mee om aan de eisen van de privacy wetgeving te voldoen. Als vereniging doen wij er dan ook alles aan om de persoonlijke gegevens te beschermen en zijn we transparant over de gegevens die we verzamelen en wat wij hiermee doen.
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij verplicht om aan te geven waarom wij jullie persoonsgegevens bewaren en hoelang.

Persoonsgegevens

NAW-gegevens (voor zover bekend), telefoonnummer (voor zover bekend), e-mailadres, bankrekeningnummer en beeldmateriaal.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Muziekvereniging St. Hubertus;
  • Het versturen van uitnodigingen en communicatiedoeleinden;
  • Het verkrijgen van subsidiëring, sponsoring en donaties;
  • Voor het maken en publiceren en maken van beeldmateriaal.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Reden

De gegevens worden gebruikt voor alle activiteiten die voortvloeien uit de leden- en financiële administratie, voor het uitnodigen voor verenigingsactiviteiten en communicatie doeleinden

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn 

Na toestemming, tot wederopzegging, minimaal 7 jaar na opzegging lidmaatschap, op basis van wettelijke bewaartermijn. Is de bewaartermijn van de persoonsgegevens voorbij worden de gegevens vernietigd.

Toestemming

Voor het maken en publiceren van foto’s en video’s is toestemming nodig van de betrokkenen (leden).

Beeldmateriaal 

Van repetities en optredens van onze orkesten kunnen foto’s en video’s worden gemaakt. Deze kunnen op websites of op sociale media (o.a. facebook) van de muziekvereniging Hubertus-Almere worden geplaatst. U kunt hierbij herkenbaar in beeld komen. Indien u daarvoor geen toestemming heeft gegeven kunt u bezwaar maken en dit laten weten aan de secretaris, via mail adres secretaris@hubertus-almere.nl.