Muziekvereniging St. Hubertus Almere

Op 1 november 1960 werd de vereniging “drumband Sint Hubertus” in Amsterdam-Zuid opgericht, nadat de verkennersdrumband (onder dezelfde naam) wegens een gebrek aan voldoende leden-verkenners was opgeheven. Na deze oprichting werd met buitengewoon veel enthousiasme gestart met 35 leden.

Direct na de oprichting werd ee bestuur samengeteld onder leiding van de eerst voorzitter Joop de Leur. De muzikale leiding was in handen van dirigent J. Mulder. Een aantal oudere leden verzorgden de muzieklessen in het Sint Willibrordushuis in Amsterdam-Zuid. Omdat de muzikale kwaliteit sterk verbeterde werd de keuze gemaakt om de drumband te wijzigen naar een fanfare- of harmonieorkest. Onder professionele begeleiding van beroepsmuzikanten van de toenmalige politiekapel werden leden opgeleid op o.a. trompetten, bugels, dwarsfluiten en later klarinetten. In Amsterdam had de muziekvereniging Sint Hubertus inmiddels voldoende draagvlak en was de eensgezinde vereniging een graag geziene partij bij optredens en defilés. Het bestaan van een harmonieorkest was een feit geworden.

Door de toenemende vergrijzing en ondanks alle inspanningen liep in 1966 het ledenaantal terug. De heer Mulder, toen onderwijzer op een lagere school in Amsterdam Geuzenveld, nam het initiatief een ledenwerfactie op te starten onder de leerlingen. Dit leverde een overweldigende belangstelling op van bijna 50 nieuwe leden. Diverse klaslokalen werden benut voor muzieklessen om de nieuwe leden op te leiden tot een volwaardige drumband. Kort daarna werden, met behulp van ouders, acties ondernomen om uniformen en nieuw instrumentarium aan te schaffen. Ook werden er exercitielessen op het schoolterrein gegeven i.v.m. de mars optredens van de hernieuwde (junioren)drumband.

De vereniging Sint Hubertus bestond in 1968 uit een harmonieorkest en een drumband van meer dan 120 leden/muzikanten. De ledenstroom hield niet op want inmiddels was er al een (aspiranten)drumband in ontwikkeling. Drumbandleden werden, na verloop van tijd, allen opgeleid voor de harmonie. Vele optredens werden verzorgd in zowel binnen- als buitenland. Met name in Frankrijk, België en Duitsland werd regelmatig opgetreden. Ook bijzondere activiteiten zoals feestavonden en uitgaan weekenden versterkte de verenigingsband. Hoogtepunt in deze periode was dat muziekvereniging Sint Hubertus winnaar werd van de wisselprijs van Amsterdamse muziekverenigingen. Gedurende vele jaren daarna manifesteerde muziekvereniging Sint Hubertus zich als een bestaanswaardig harmonieorkest in Amsterdam.

Midden jaren tachtig liep het ledenaantal weer fors terug als gevolg van de vergrijzing van de stad en de verhuizing van veel leden naar de nieuwe stad in de polder: Almere. Daarom werd 1987 de keuze gemaakt, met instemming van de leden, de vereniging naar de nieuwe stad te verplaatsen. Het kostte in het begin veel moeite om het grotendeels vernieuwde harmonieorkest dat bestond uit een combinatie van oude Amsterdamse en nieuwe Almeerse leden te ontwikkelen, maar onder voorzitterschap van Frank de Kruif en de muzikale leiding van dirigent Jan Boonekamp werd dit voortvarend aangepakt. Al snel werd duidelijk dat het harmonieorkest St Hubertus in Almere op z’n plaats was begon het ledenaantal weer te groeien. Dit groeien ging ook met de nodige problemen gepaard, want in een jonge stad als Almere ontbrak het, zeker in het begin, aan fatsoenlijke repetitie- en opslagruimte, waardoor regelmatig moest worden verhuisd. Toch waren er ook positieve zaken te melden: zo werd het hele orkest in een nieuw uniform gestoken door sponsoring van een groot bouwbedrijf en verstrekte de gemeente Almere een structurele subsidie voor de enige harmonie in de stad. Het harmonieorkest Sint Hubertus verwierf steeds meer naamsbekendheid in Almere door de vele optreden en concerten in onze woonplaats. Ook buiten Almere vonden muzikale uitvoeringen plaats in binnen- en buitenland. De muzikale leiding was inmiddels overgedragen van Ton Jansen aan Jos van Duyn. Een gedenkwaardige reis uit de begin jaren 90 was de trip, op verzoek van de gemeente naar onze zusterstad in Tsjechië om de vriendschappelijke betrekkingen te benadrukken. Zeer regelmatig werd onze muzikale medewerking verleend bij de opening van nieuwbouwwijken, winkelcentra e.d.

In 2002 werd een belangrijke mijlpaal bereikt voor het harmonieorkest Sint Hubertus, bestaande uit een totaal van ongeveer 70 leden. De vereniging bestond meer dan 40 jaar, waarvan 15 jaar in de gemeente Almere. Voor de leden werd een knalweekend in Heemskerk georganiseerd en later nog een jubileumconcert voor alle (oud)leden en belangstellenden, waarbij voor deze gelegenheid een reünistenorkest werd samengesteld.

De muzikale leiding werd in 1999 overgedragen aan de dirigent John Leenders. De veelzijdigheid aan optredens kwam duidelijk naar voren door een bevrijdingsconcert, amateurkunstconcerten en kwalitatief goede voorjaarsconcerten, vaak in samenwerking met verschillende koren. In 2001 werd deelgenomen aan een concours, daarbij werd een 1e prijs behaald in de tweede afdeling voor harmonieorkesten. Ook in de jaren daarna zijn speciale projecten gedaan als: “Rock meets Harmony” in 2005, waarbij ons orkest optrad met een echte Rockband en “Kinderen Geen bezwaar” in 2006 dat i.s.m. circusschool Balans werd uitgevoerd. In 2007 hebben we een gedenkwaardige reis naar het Duitse Bollendorf gemaakt, waar we een prettige samenwerking hebben gehad met de plaatselijke Musikverein.

Al spoedig na het aantreden van John Leenders werd besloten een eigen opleidingsprogramma voor leerlingen te realiseren. Onze vereniging bood vanaf dat moment de mogelijkheid van interne opleiding voor nagenoeg alle instrumenten in ons orkest. Door de toestroom van vooral jonge leden dat hiervan het gevolg was, is in 2003 de basis gelegd voor een toegevoegd Opleidingsorkest, bedoeld om met name leerling muzikanten, geleidelijk aan, op te leiden voor het grote orkest. In oktober 2003 presenteerde dit orkest zich, tijdens een concert, als een geweldig enthousiast zelfstandig onderdeel binnen de muziekvereniging. Dit werd vooral ervaren als een duidelijk perspectief binnen de opleidingsmogelijkheden die de vereniging wil en kan bieden. De laatste jaren is ons opleidingsprogramma in een stroomversnelling gekomen, omdat we de mogelijkheid hebben gekregen ieder jaar 80 leerlingen in het basisonderwijs uitgebreid kennis te laten maken met muziek en het spelen van een instrument. Het plezierige gevolg hiervan is dat er een stevige aanwas is van, met name, jeugdige leden. En wie de jeugd heeft…..

In 2015 is onze vereniging uitgebreid met een Big Band, de Bertus Big Band o.l.v. Lars Posthumus. Deze uitbreiding vormt een welkome aanvulling op ons muziekaanbod, waarmee Hubertus een passend aanbod heeft voor een grotere groep muzikanten.

Tot zover het beknopte overzicht van de historie van onze vereniging. Veel is genoemd, veel is weggelaten, maar een ding is zeker: onze vereniging is thuis in Almere en groeit met de gemeente mee. Met het huidige enthousiasme van de leden kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien!